Lidmaatschap De Brug hbv

Als u nog geen lid bent van De Brug hbv, maar de noodzaak ziet van een sterke huurdersorganisatie dan kunt u zich onder vermelding van naam, adres en woonplaats aanmelden als lid. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd, maar eindigt als huurder verhuist naar een woning buiten het werkgebied van De Brug hbv of als huurder om andere redenen het lidmaatschap wenst te beëindigen. De contributie bedraagt € 0,50 per maand en wordt met de huur ingehouden. Natuurlijk heeft het lidmaatschap (de contributie) geen invloed op de huurverhoging en/of huursubsidie.

De Brug Huurdersbelangen Vereniging,

Dr. H. Piersonstraat 1A
6823 GX Arnhem
Gelderland Nederland
Tel: 026-4457523
Email: info@debrug-arnhem.nl
Website: www.debrug-arnhem.nl